Wykonujemy obowiązkowe (zgodnie z PN-EN 365), coroczne przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy PROTEKT. Taki sprzęt musi charakteryzować się odpowiednimi paramatrami w czasie całego okresu użytkowania. Nadzór nad stanem technicznym środków ochrony indywidualnej sprawują głównie pracodawcy, którzy wyposażyli w sprzęt swoich pracowników. Aby ten nadzór  był skuteczny, kontrola sprzętu musi być prowadzona na dwóch poziomach: bezpośrednio przed przystąpieniem do każdego użycia oraz okresowo (minimum raz na rok) przez kompetentną, specjalnie do tego przygotowaną, przeszkoloną przez producenta osobę. Ponieważ to producent dokładnie określa, jakie uszkodzenia są dopuszczalne, dlatego tak ważne jest, aby osoba kontrolująca była przeszkolona dokładnie z danego typu sprzętu oraz znała dokładne procedury kontroli.
Przeglądowi podlegają wszystkie elementy wchodzące w skład sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości: szelki, liny, amortyzatory, urządzenia samozaciskowe i samohamowne, zatrzaśniki i itd. Przegląd środków ochrony indywidualnej jest dość złożony. Szczególną uwagę zwraca się na uszkodzenia i odbarwienia chemiczne i cieplne, które nie są tak widoczne, jak rozdarcia czy uszkodzenia szwów, a mają ogromny wpływ na wytrzymałość materiałów.

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( umówimy datę przeglądu oraz ustalimy jego cenę ), a potem o dostarczenie sprzętu ( wraz z kartami użytkowania) do naszej firmy : BEHAPEX, ul.Jagiellońska 83,85-027  Bydgoszcz.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń oraz konieczności wykonania niezbędnych napraw skontaktujemy się z Państwem, przedstawiając wymagany koszt remontu.

Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, kupionego u nas - wykonujemy GRATIS !!!

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY !!!